DERIX-kwaliteit Kwaliteit waarop je kunt bouwen

Voor jouw project – hout van de hoogste kwaliteit

De hoge kwaliteitseisen die we stellen aan ons werk en aan onze producten zijn de basis van ons succes en een essentieel onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Daarom staat bij ons het kwaliteitsaspect steeds centraal. Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste maatregelen en aspecten voor de kwaliteitsborging.

Zeer nauwkeurige classificatie

Hout is een natuurproduct. Hierdoor heeft het verschillende kwaliteiten en daarmee sterktes. Wij sorteren daarom al ons uitgangsmateriaal met behulp van hightech machines die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld. Elke lamel wordt afzonderlijk geröntgend, aan alle kanten gescand, gemeten en daarna machinaal-visueel beoordeeld. Alle relevante kenmerken van het hout, zoals houtvocht, knoesten, dichtheid, kromming, vezelrichting, elasticiteitsmodulus, positie van de jaarringen enzovoort worden bij het bepalen van de sterkte geregistreerd. Op basis hiervan wordt de classificatie van de sterkte en het uiterlijk van de planken vastgesteld. De verschillende sterkteklassen kunnen dan, afhankelijk van de belasting, binnen een houten onderdeel worden gerangschikt.

Traceerbaarheid

Alle informatie van het materiaal dat in een ligger gebruikt wordt kan via de afzonderlijke productiestappen tot aan de leverancier getraceerd worden. Reeds bij de controle van de inkomende goederen wordt elk pakket voorzien van een RFID-tag, die bij elke stap in de verwerking wordt uitgelezen en wordt aangevuld met nieuwe informatie. Nadat het sorteerproces is voltooid krijgt elke plank een eigen ID-nummer en wordt systematisch gevolgd.

Gedocumenteerde verlijming

De verlijming van ons materiaal is het kernproces van onze technologie. Ook hier worden alle relevante systeemparameters, zoals de opdrachthoeveelheid, de temperatuur van de lamellen bij de verlijming, de mengverhouding en het chargenummer van de fabrikant gedocumenteerd voor elk door ons geproduceerde bouwonderdeel.

Voortdurende
controle

Dagelijks bewaken wij in ons laboratorium de kwaliteit van de verlijming aan de hand van referentiemonsters uit de productie. Door middel van regelmatige niet aangekondigde externe controles en onderzoek wordt het resultaat van onze eigen controles onafhankelijk geverifieerd.

Nauwkeurige bewerking

Naast de productkwaliteit stellen wij ook hoge eisen aan de afwerkingskwaliteit van onze onderdelen. De bewerking van elk onderdeel vindt plaats op gespecialiseerde CNC-machines. Hierdoor bereiken wij een enorme precisie, die uniek is in de bouwsector. De CNC-code wordt hierbij direct gegenereerd uit de digitale tweelingbroer in het CAD 3D-model. Dankzij de directe integratie van het uitvoeringsontwerp in de productie worden fouten bij de overdracht grotendeels vermeden.

Bescherming op maat

De vochtregulerende werking van het hout is een unieke eigenschap, die houten gebouwen hun karakteristieke en aangename leefomgeving geeft. Deze natuurlijke eigenschap van het hout maakt het echter ook noodzakelijk om de onderdelen te beschermen tegen het opnemen van te veel vocht tijdens het transport, de tussentijdse opslag op de bouwplaats en de montage. Wij nemen dit aspect heel serieus en hebben jaren geleden samen met onze bouwpartner een speciale verf ontwikkeld die het hout in deze periode beschermt. Alle grote onderdelen worden op verzoek bij ons beschermd met een damp-open beits op basis van zeer fijne zuivere acrylaat, die vrij is van schadelijke inhoudstoffen.

Flexibiliteit dankzij geoptimaliseerde processen

Naast de hoge product- en afwerkingskwaliteit besteden wij speciale aandacht aan het optimaliseren van onze processen. Want kwaliteit komt niet alleen tot uiting in het product zelf. Zo vinden wij het heel belangrijk dat onze opdrachtafwikkeling niet alleen vlot en professioneel verloopt, maar ook wordt afgestemd op de individuele behoeften van onze klanten. Ondertussen is het bouwproces steeds dynamischer en sneller. Dit leidt tot een kortere planningshorizon, wat een grote flexibiliteit van de productie vergt. Terwijl de markt een grotere diversiteit aan varianten en producten verlangt, worden steeds kortere levertijden verwacht. Om te kunnen voldoen aan deze hoge eisen die gesteld worden aan het productieproces, hebben wij onze hele organisatie aangepast en volgen wij het principe van de vaste levertermijnen „RAP“ (=‘RAPID PRODUCTION‘).

DERIX -certificaten

Duurzaamheid

PEFC

De DERIX-groep is PEFC-gecertificeerd. De PEFC-certificering bevestigt dat bossen op een duurzame manier en volgens strikte normen worden beheerd. De certificering is het bewijs dat ons hout uit bossen komt die op een ecologische, economische en sociaal duurzame manier worden beheerd.

Levenscyclusanalyse

In de levenscyclusanalyse (LCA) voor gelamineerd hout respectievelijk kruislaaghout – oftewel Cross-Laminated Timber of CLT – worden de eigenschappen van ons X-LAM en gelamineerd hout die relevant zijn voor het milieu neutraal en objectief weergegeven. De gegevens laten zien dat onze onderdelen uiterst milieuvriendelijk zijn. Naast de milieuvriendelijke eigenschappen tijdens de productie en het totale gebruik heeft ook de herbruikbaarheid van het hout een positieve invloed op het milieu.

Milieucertificaat Ökoprofit

Onze productielocaties hebben sinds 2014 het milieucertificaat Ökoprofit. Dit certificaat wordt toegekend aan bedrijven die hun watergebruik, energieverbruik en afval verminderen en die hun materiaalefficiëntie vergroten.

Groene stroom

Onze energiebehoefte dekken wij met onze eigen energieproductie en groene stroom. De groene stroom die wij gebruiken wordt voor 100% opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en ondersteunt de bewuste en duurzame omgang met het milieu en de ressources.

Milieukenmerk „Holz von Hier“ (hout van hier)

„Holz von Hier“ (hout van hier) is een garantie van oorsprong en tegelijkertijd een milieukenmerk ISO type 1, vergelijkbaar met ISO 14024, met hoge eisen aan kwaliteit en transparantie. Dit milieukenmerk registreert en documenteert op begrijpelijke wijze de materiaalstromen in de hele verwerkingsketen. Het is het enige milieukenmerk dat de daadwerkelijke transporten en de bijbehorende milieueffecten registreert en kwantificeert.

Material

Prestatieverklaring gelamineerd hout (KIT)

De prestatieverklaring van gelamineerd hout en kruislaaghout (X-LAM) is vastgelegd en uitgegeven door het laboratorium voor materiaalcontrole van het Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Kwaliteitskeurmerk houtlijmbouw

Het keurmerk gelamineerd hout van de Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.bewijst dat de kwaliteit van ons gelamineerd hout groter is dan wettelijk vereist.

DERIX
Vind jouw contactpersoon

Jouw partner voor de houtbouw

Met Derix als sterke partner kun jij je bouwprojecten duurzaam en efficiënt uitvoeren.

DERIX
premium

Exclusieve service, nieuwsbrief en meer.

Registreer je nu en krijg exclusieve toegang tot uitgebreide vakinformatie. Maak gebruik van onze handige digitale service-tools zoals onze X-LAM-designer en blijf goed geïnformeerd dankzij onze nieuwsbrief.