Gelamineerd hout Hoogwaardige onderdelen van gelamineerd hout

Individueel bouwen met gelamineerd hout

DERIX gelamineerd hout bestaat uit gedroogde houten planken die door middel van een vingerlas worden samengevoegd tot een eindeloos lange lamel en stevig in lagen op elkaar worden gelijmd. Hieruit vervaardigen wij individuele onderdelen in bijna elke vorm en maat – geheel conform jouw wensen. Hierbij gebruiken wij milieuvriendelijk hout uit verantwoord en duurzaam beheerde bossen. Wij controleren onze grondstoffen grondig en kunnen zo een constant hoge productkwaliteit garanderen. Met onze onderdelen van gelamineerd hout kun je duurzame en efficiënte oplossingen met een hoogwaardig uiterlijk realiseren.

Technische
gegevens

Afmetingen onderdeel

Lengte: tot 60,00 m
Hoogte: tot 2,60 m (grotere breedtes met speciale verlijming mogelijk)
Breedte: 6 tot 28 cm bij enkelvoudige verlijming (grotere diktes mogelijk door meervoudige verlijming of blokverljiming als samengesteld bouwelement conform DIN 1052 respectievelijk DIN EN 14080:2013-09.

Houtsoort / sterkteklassen

Houtsoort: vuren (andere houtsoorten op aanvraag)
Sterkteklassen: GL 24c voor het expressprogramma standaard
GL 28c / GL 30c voor constructieve onderdelen (verdere sterkteklassen op aanvraag)
Houtvochtpercentage: 10 % ± 2 %
Dichtheid: ca. 450 kg / m³

Verlijming

Melamineharslijmsysteem, toegelaten conform DIN EN 301:2018. Deze nieuwe generatie lijm bevat geen gevaarlijke stoffen die opgegeven moeten worden. Met emissiewaarden van 1/10 van de toegestane E1-grenswaarden komen deze waarden overeen met die van het natuurlijke hout. Vingerlassen gedeeltelijk met 1K-Polyurethaanlijm (PU)

Houtbewerking

CNC-bewerking met vijfassige CNC-bewerkingsmachines voor grote onderdelen

Oppervlakken

Oppervlaktekwaliteit:

 • Zichtkwaliteit voor oppervlakken die zichtbaar blijven
 • Niet-zichtkwaliteit voor oppervlakken die niet zichtbaar blijven
 • Speciale oppervlakken op aanvraag

Verf: BSH-beits (fabrikant Koch & Schulte)

 • damp-open beits op basis van zeer fijne zuivere acrylaat, vrij van schadelijke inhoudstoffen.
 • beschermt het oppervlak tegen weersinvloeden en verontreinigingen tijdens het transport en de montage
 • aanvullende mogelijkheden zoals waterafstotend impregneren en UV-bescherming verhogen de beschermingsgraad en zijn met name belangrijk als er veel eisen gesteld worden aan de oppervlaktekwaliteit van het hout.

BSH-beits certificeringen: Verklaring: ISEGA Reg.-Nr.: 37208 U 14 kan zonder problemen worden aangebracht bij opslagplaatsen van voedsel- en levensmiddelen Getest conform DIN EN 71-3 („veiligheid van speelgoed“) en DIN 53160 („kleurbestendigheid tegen speeksel en zweet“) Milieuproductverklaring conform ISO 14025 en EN 15804 nummer: EPD-FEI-KUS-20160084-IBG1-EN eco-bau Reg.Nr: 201701.1101

 • Zeer geschikt voor MINERGIE-ECO
 • Voldoet aan eerste prioriteit ECO-BKP B
Berekende verbrandingssnelheid

0,7 mm / minuut

Wat kan gelamineerd hout?

Ons product gelamineerd hout profiteert van de ecologische voordelen van het natuurlijke bouwmateriaal hout en de uitstekende materiaaleigenschappen hiervan. Hout slaat CO2 op en ontlast zo de atmosfeer. Het bezit een uitstekende ecobalans en is daarom de perfecte keuze voor milieuvriendelijk en duurzaam bouwen. Met ons gelamineerd hout gebruik je dus een buitengewoon ecologisch en circulair bouwmateriaal, dat hiernaast nog een scala aan andere waardevolle eigenschappen bezit. Zo heeft het een laag eigen gewicht, een hoge brandwerendheid en een hoge weerstand tegen een chemisch agressieve omgeving.

Voordelen voor gebruikers

Voordelen voor architecten en ontwerpers

Onze individuele en projectspecifieke geproduceerde onderdelen van gelamineerd hout maken een flexibele bouwmethode mogelijk. Met gelamineerd hout kun je de meest uiteenlopende architectonische ontwerpen en constructies zonder kolommen realiseren. De positieve eigenschappen van het materiaal hout zorgen bovendien voor een hoge weerstand tegen een chemisch agressieve omgeving.

 • Talloze mogelijkheden qua vormgeving
 • Grote vrije overspanningen te realiseren
 • Grote draagkracht bij een laag eigen gewicht
 • Lange weerstandstijd bij brand
 • Resistentie tegen een chemisch agressieve omgeving
 • Eenvoudige verbindingen met aangrenzende beroepen
 • Hoog kwaliteitsniveau dankzij regelmatige controle
 • Alle gangbare dakbedekkingen mogelijk

Voordelen voor opdrachtgevers

De gelamineerde houten producten van DERIX maken het mogelijk om economisch te bouwen. De hoge mate van prefab van onze onderdelen en de snelle montage zorgen voor een hoge tijd- en kostenefficiëntie. Dankzij het lage eigen gewicht van het gelamineerde hout blijven de transportkosten laag.

 • Economische bouwmethode
 • Hoge mate van prefab
 • Korte bouwtijd en snelle montage
 • Hoge materiaalefficiëntie
 • Lage transportkosten
 • Duidelijk gedefinieerde materiaaleigenschappen

Voordelen voor het milieu

Hout is het meest milieuvriendelijke bouwmateriaal, want het is het enige bouwmateriaal dat CO2 opslaat en zo onttrekt aan de atmosfeer. En het is ook het enige bouwmateriaal dat teruggroeit. Bouwen met de gelamineerde houten elementen van DERIX heeft daarom een positieve invloed op het milieu, helemaal omdat het hout voor onze gelamineerde houten onderdelen uitsluitend wordt gewonnen uit duurzaam beheerde bossen. Voor de productie en bewerking van de onderdelen is slechts weinig energie nodig, waardoor het positieve effect van de CO2-opslag door het hout behouden blijft, wat een blijvende bijdrage levert aan de klimaatbescherming.

 • Uitstekende ecobalans
  (opslag van CO2)
 • Alleen hout groeit altijd terug
 • Beste materiaal voor circulair bouwen
 • Terugnameplicht voor al onze onderdelen
 • DERIX is PEFC-gecertificeerd

Productie

Productie van gelamineerd hout bij DERIX

De gebruikte grondstof is bepalend voor de kwaliteit van ons product. In een speciaal hiervoor ontwikkelde sorteerinstallatie worden de optische en mechanische eigenschappen van iedere lamel beoordeeld door middel van voortdurend röntgenen en scannen. Wij gebruiken het op deze manier gesorteerde hout efficiënt en optimaal, doordat wij rekening houden met de verschillende constructieve belastingen. Alle afzonderlijke productieonderdelen worden voorzien met een barcode en RFID-tag en onafgebroken gevolgd, van grondstof tot eindproduct. Onze CNC-bewerkingsmachines bewerken onderdelen van maximaal 60 meter lang tot op de millimeter nauwkeurig. Dit bewerkingsproces kan bovendien precies herhaald worden. De overdracht van de constructiegegevens vindt direct vanuit het CAD-programma plaats en lasertechnologie zorgt voor de uitlijning van het te bewerken stuk. De consequente overdracht van het BIM-model naar de CAM-software en de daaruit voortvloeiende aansturing van de CNC-machines voorkomen mogelijke oorzaken van fouten. Elk onderdeel bij ons heeft een digitale tweelingbroer. Onze gelamineerde houten onderdelen passen precies tijdens de montage, wat uniek is voor de bouwbranche.

Technische specificaties van gelamineerd hout

Opbouw van gelamineerd hout

Gelamineerd hout wordt geproduceerd door het verlijmen van lamellen, die een parallelle nerfrichting hebben. Zo kan een onderdeel met een rechthoekige doorsnede worden vervaardigd. Naast parallel gelamineerd hout produceren wij ook gelamineerd hout met een kegelvormige doorsnede en gebogen onderdelen zeer economisch. De vormgeving kan optimaal worden aangepast aan de constructieve belasting.

Draagkracht

De constructieve draagkracht van gelamineerd hout wordt geoptimaliseerd door lamellen met verschillende sterkteklassen te gebruiken. Bij boogliggers worden dankzij deze gecombineerde opbouw de hogere spanningen in de buitenste duw- en trekzones uitgeoefend op lamellen met een grotere sterkte. Zo bereiken we bij gebruik van de gehele grondstof een grotere sterkte van de gelijmde doorsnede. Een homogene opbouw van de doorsnede is alleen zinvol bij onderdelen waarop vooral trek of druk wordt uitgeoefend, zoals kolommen of gordingen in een vakwerkligger waarop trek wordt uitgeoefend.

Sterkteklassen

Gelamineerd hout wordt geproduceerd conform DIN EN 14080:2013-09 en ingedeeld in sterkteklassen. Die waardes van de GL-klassen (GL = glulam = gelamineerd hout) staan voor de karakteristieke waarde van de buigsterkte in in N/mm². De „h“ en „c“ bij de aanduidingen van de DIN EN 14080:2013-09 staan voor homogeen en gecombineerd opgebouwd gelamineerd hout. Een gecombineerde sterkteklasse „GL xxc“ kan door ons bewerkstelligd worden door de opbouw van verschillende dwarsdoorsneden. Gelamineerd hout met hogere sterkteklassen kan zeer economisch met een gecombineerde opbouw worden geproduceerd. De lamellen met een grotere sterkte worden hierbij zo geplaatst dat hierop de meeste trekspanning wordt uitgeoefend. De lamellen met kleinere sterktes worden daarentegen in de kern geplaatst of op een plek waarop drukspanning wordt uitgeoefend. Homogeen gelamineerd hout van één sterkteklasse wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt, bijvoorbeeld bij onderdelen waarop hoofdzakelijk drukkrachten worden uitgeoefend. Reden hiervoor zijn de hogere kosten en het feit dat de productie hiervan meer tijd kost in de voorbereiding. Wij bieden de standaardkwaliteiten GL 24c, GL 28c, GL 30c in de houtsoort vuren aan.

Downloads zu Festigkeitsklassen

Sterkteklassen

Brochure • PDF, 5.1MB

Lees meer

Zwel- en krimpgedrag

Hout neemt vocht op uit de lucht en geeft dit weer af. Daardoor ontstaat een houtvochtpercentage dat in evenwicht is met de temperatuur en de luchtvochtigheid van de omgeving – het zogenaamde evenwichtsvochtgehalte. De verandering van het houtvochpercentage veroorzaakt een volumeverandering: het krimpen en zwellen van het hout. De mate waarin het hout krimpt en zwelt varieert sterk naargelang de richting van het hout. Bij de engineering van de constructie moet hiermee rekening worden gehouden. Hierbij zijn vooral het klimaat en de omgevingsomstandigheden van de constructie van belang.

Downloads zu Quell- und Schwindverhalten

Quellen und Schwinden

Brochure • PDF, 5.1MB

Lees meer

Samengestelde elementen

Samengestelde elementen van gelamineerd hout Een interessante, gestandaardiseerde toepassingsvariant zijn samengestelde dwarsdoorsneden van gelamineerd hout. Hierbij worden afzonderlijke gelamineerde houten liggers verlijmd tot samengestelde dwarsdoorsneden. Dankzij blokverlijmingen van twee afzonderlijke liggers van gelamineerd hout kun je de beperkte liggerbreedte overstijgen die is veroorzaakt door de productie. Zo bestaan liggers met een breedte van 28 centimeter of meer normaal gesproken uit een verlijming van twee afzonderlijke doorsneden. Eenvoudige verlijmingen met een volledig rechthoekige doorsnede van gelamineerd hout worden vervaardigd conform DIN EN 14080:2013-09. Door middel van blokverlijmingen kunnen echter ook grote doorsneden geproduceerd worden. Voor de productie gelden de eisen conform DIN 1052-10:2012-05 respectievelijk DIN EN 14080:2013-09. Blokverlijmde onderdelen worden vaak gebruikt bij brugconstructies of bij sterk belaste kolommen. Interessant is echter ook het gebruik van de holle samengestelde liggers met grote overspanningen, die worden uitgevoerd zonder windverbanden, voor gebouwen met hogere brandveiligheidseisen.

Hout-betonvloeren Hout-betonvloeren zijn een samengesteld bouwmateriaal uit gelamineerd (kruislaag)hout en beton. Het samengestelde effect van beide bouwmaterialen wordt gerealiseerd met behulp van penvormige of gelijmde verbindingsmiddelen. In de samengestelde doorsnede heeft de houten doorsnede een dragende functie in de trekzone en het beton een dragende functie in de duwzone. Dankzij het samengestelde effect kunnen grotere overspanningen bereikt worden dan ten opzichte van conventionele houten vloerconstructies. Tegelijkertijd is het eigen gewicht lager dan bij zuivere betonnen vloeren. In het bijzonder in ruimtes waar er hogere eisen worden gesteld aan de geschiktheid voor gebruik en de brandveiligheid zijn hierdoor sterke hout-betonvloerconstructies mogelijk.

Vloer als samengestelde constructie tussen X-LAM (CLT) en gelamineerd hout Voor de realisatie van vloeren met grote overspanningen bieden samengestelde doorsneden van een X-LAM boven- of onderpaneel en gelamineerd hout (rib) een interessant alternatief voor hout-betonvloeren. In tegenstelling tot samengestelde doorsneden van zuiver gelamineerd hout worden deze zogenaamde ribbenvloeren normaal gesproken geproduceerd door middel van verlijming met schroeven.

Downloads voor Samengestelde elementen

Samengestelde elementen

Brochure • PDF, 5.1MB

Lees meer

Verdere
onderwerpen

Vakkundig hanteren van gelamineerd hout

In onze informatiefolder vind je alle relevante informatie voor het vakkundig hanteren van ons gelamineerd hout – of het nu gaat om het transport of het onderhoud.

Terugnameplicht

Duurzaamheid en het behoud van ressources zijn belangrijke richtlijnen binnen de DERIX-groep. Daarom zetten wij vaart achter het circulair bouwen door als eerste onderneming binnen de branche onze houten onderdelen terug te nemen. Zo ontstaat idealiter een oneindige materialenkringloop. Lees meer over onze terugnameplicht.

Levenscyclusanalyse

In de levenscyclusanalyse (LCA) voor gelamineerd hout en kruislaaghout – oftewel Cross-Laminated Timber of CLT –worden de milieurelevante eigenschappen van ons gelamineerde hout neutraal en objectief weergegeven. De gegevens laten zien dat gelamineerd hout een zeer milieuvriendelijk product is. Naast de milieuvriendelijke eigenschappen bij de productie en bij het gehele gebruik heeft ook de mogelijkheid om het hout te hergebruiken een positieve invloed op het milieu.

DERIX Media

Video‘s

Neem een kijkje bij onze productie en bij de montage en realisatie van spectaculaire bouwprojecten.

Downloads

Hier vind je informatie en suggesties over het bouwen met hout.

DERIX
Vind jouw contactpersoon

Jouw partner voor de houtbouw

Met Derix als sterke partner kun jij je bouwprojecten duurzaam en efficiënt uitvoeren.

DERIX
premium

Exclusieve service, nieuwsbrief en meer.

Registreer je nu en krijg exclusieve toegang tot uitgebreide vakinformatie. Maak gebruik van onze handige digitale service-tools zoals onze X-LAM-designer en blijf goed geïnformeerd dankzij onze nieuwsbrief.