X-LAM
Individuele elementen
van kruislaaghout

X-LAM:
innovatief bouwen met kruislaaghout (CLT)

Ons X-LAM is opgebouwd uit minstens drie lagen gezaagd hout die kruislings op elkaar zijn gelijmd. X-LAM bezit als dragend plaat- of schijfelement uitstekende bouwfysische en constructieve eigenschappen. X-LAM is een zeer draagkrachtig bouwmateriaal en de prefab elementen kunnen snel en eenvoudig op locatie gemonteerd worden. Dit moderne en tegelijkertijd zeer oude bouwmateriaal vervangt metselwerk en beton. De elementen van X-LAM worden voor jou op maat en conform jouw wensen geproduceerd – inclusief alle noodzakelijke bewerkingen, bijvoorbeeld voor het aanleggen van de elektriciteit. X-LAM wordt ook wel kruislaaghout of internationaal Cross-Laminated Timber (CLT) genoemd.

Technische
gegevens

Paneelafmetingen

Lengte: tot 17,80 m
Breedte: tot 3,50 m
Dikte: tot 400 mm

Houtsoort / sterkteklassen

Vuren: C24 Houtvochtpercentage: 10 % ± 2 % Dichtheid: ca. 450 kg/m³

Verlijming

Fabriek Westerkappeln:
1K-Polyurethaanlijm (PU),
Classificering type I volgens norm EN 15425 (2008)
zonder toevoeging van oplosmiddelen en formaldehyde

Fabriek Niederkrüchten:
Melamineharslijmsysteem GripPro-Plus, toegelaten
conform DIN EN 301:2018. Deze nieuwe generatie lijm
bevat geen gevaarlijke stoffen die opgegeven moeten worden. Met
emissiewaarden van 1/10 van de toegestane E1-grenswaarden
komen deze waarden overeen met die van het natuurlijke hout.

Houtbewerking

Al het verlijmde onbewerkte hout wordt bij ons met de meest moderne CNC-technologie nauwkeurig bewerkt. We hebben negen grote CNC-bewerkingsmachines met een maximale lengte van bijna 80 meter in gebruik, hebben meer dan twintig jaar ervaring in de professionele houtbewerking en zien onszelf daarom als marktleider op het gebied van de CNC-houtbewerking. De X-LAM-elementen, die in masterpanelen genestet zijn, worden op de machines nauwkeurig op maat geformatteerd en de raam- en deuropeningen worden uitgefreesd. Optioneel kunnen profileringen voor sponningen of getrapte sponningen voor elementaansluitingen en boringen en frezingen voor de elektrotechnische installaties aangebracht worden. Voor niet-zichtbare kabels kunnen diepe langsgaten worden geboord door de smalle zijde van de panelen, loodrecht op de lengterichting van de panelen. Voor een tweezijdige bewerking van de paneeloppervlakken worden de panelen gedraaid en worden ze vervolgens een tweede keer door de CNC-machine bewerkt, waarbij ze nauwkeurig opnieuw worden opgemeten.

Berekende verbrandingssnelheid

0,65 mm / minuut

Wat kan X-LAM?

Het gebruik van onze elementen van X-LAM heeft veel voordelen. Dankzij de exacte productie en het grote formaat van de panelen heb je veel vrijheid qua individuele vormgeving. Daarnaast zorgt de hoge mate van prefab voor een kortere bouw- en montagetijd. Bovendien creëert het bouwmateriaal hout een aangenaam binnenklimaat en een hoog wooncomfort. Ook het milieu zal je dankbaar zijn, want de X-LAM-elementen van duurzaam hout hebben een kleine CO2-voetafdruk.

Voordelen
voor gebruikers

Voordelen voor architecten en ontwerpers

Onze X-LAM-elementen op maat bieden je flexibele mogelijkheden qua vormgeving bij het ontwerp van je gebouw en zorgen tegelijkertijd voor stabiliteit en veiligheid. X-LAM is een gecertificeerd product en alle belangrijke informatie is opgenomen in de European Technical Assessment (ETA). De constructieve waarden zijn opgeslagen in onze rekensoftware, de X-LAM-designer. Hier krijg je van tevoren valideerbare resultaten voor het ontwerp van je projecten.

 • Door Bouw- en Woningtoezicht toegelaten product
 • Individuele mogelijkheden qua vormgeving
 • Eenvoudige planning
 • Eenvoudige verbindingstechniek
 • Grote draagkracht
 • Hoge brandveiligheid
 • Goede bouwfysische eigenschappen
 • Bestand tegen aardbevingen

Voordelen voor opdrachtgevers

Het natuurlijke bouwmateriaal hout creëert dankzij het aangename binnenklimaat en de warme oppervlaktetemperatuur een omgeving in je gebouw waarin je je goed voelt. De bouw van jouw project kan snel afgesloten worden, want de massieve, prefab X-LAM-elementen kennen slechts een korte productie- en montagetijd.

 • Aangenaam binnenklimaat
 • Economische bouwmethode
 • Enorme CO2-opslag
 • Hoge mate van prefab
 • Korte bouwtijd en snelle montage
 • Massieve bouwmethode
 • Bescherming tegen de warmte in de zomer
 • Lange levensduur

Voordelen voor het milieu

Hout is het meest milieuvriendelijke bouwmateriaal, want het is het enige bouwmateriaal dat CO2 opslaat en zo onttrekt aan de atmosfeer. En het is ook het enige bouwmateriaal dat teruggroeit. Bouwen met de X-LAM-elementen van DERIX heeft daarom een positieve invloed op het milieu, helemaal omdat het hout voor ons X-LAM uitsluitend wordt gewonnen uit duurzaam beheerde bossen. Voor de productie en bewerking van de elementen is slechts weinig energie nodig, waardoor het positieve effect van de CO2-opslag door het hout behouden blijft, wat een blijvende bijdrage levert aan de klimaatbescherming.

 • Uitstekende ecobalans (opslag van CO2)
 • Alleen hout groeit altijd terug
 • Beste materiaal voor circulair bouwen
 • Terugnameplicht voor al onze onderdelen

Oppervlaktekwaliteiten

Afhankelijk van jouw wensen en behoeftes produceren wij onze X-LAM-wand- en vloerelementen met verschillende oppervlaktekwaliteiten. Daarbij maken wij bij vuren onderscheid tussen niet-zichtkwaliteit en zichtkwaliteit. Maar conform jouw eisen produceren wij ook diverse speciale oppervlakken, zoals andere houtsoorten of behandelingen. Lees meer over de verschillende oppervlaktekwaliteiten van onze X-LAM-elementen

Technische specificaties
voor X-LAM

Flexibele constructies

Of het nu gaat om de constructie van wanden, vloeren of daken – onze individuele X-LAM-elementen van kruislaaghout bieden maximale flexibiliteit bij de bouw. Ze kunnen geoptimaliseerd worden conform de constructieve eisen aan jouw gebouw dankzij het aantal lagen, de richting hiervan en de combinatie van verschillende lamellensterktes. Dankzij de kruiselingse opbouw zijn onze X-LAM-elementen zeer vormvast. Ze kunnen belastingen zowel langs als ook haaks op de vezelrichting overdragen of gebruikt worden voor het vormen van een constructieve vloer-of wandschijf om het gebouw te stabiliseren. Naast onze standaardconstructies produceren wij individuele constructies conform de specifieke eisen die aan jouw gebouw worden gesteld.

Wandconstructies „X-panelen“

DERIX Werte Dreieck
pointer

Wandconstructies „X-panelen“

Optimaal overdragen van de belastingen van de verticale krachten doordat de buitenste lagen haaks op de lengterichting van het paneel zijn geplaatst.

Vloerconstructies „L-panelen“

DERIX Aufbau
pointer

Vloerconstructies „L-panelen“

Optimaal overdragen van de belastingen doordat de buitenste lagen in de lengterichting van het paneel zijn geplaatst.

Downloads over
flexibele constructies

Voorbeelden van constructies

Brochure • PDF, 10.8MB

Downloaden

Zwel-/ krimpgedrag

Hout kan vocht opnemen en afgeven. Dankzij deze natuurlijke eigenschap ontstaat een zeer aangenaam binnenklimaat. De verandering van het houtvocht veroorzaakt echter tegelijkertijd ook een materiaalspecifieke volumeverandering, die „zwel- en krimpgedrag“ genoemd wordt en kan leiden tot het ontstaan van ongecontroleerde scheuren en kraakgeluiden. Dit zwel- en krimpgedrag komt normaal gesproken niet voor bij ons hightech bouwmateriaal X-LAM. Hierbij wordt de volumeverandering namelijk geminimaliseerd dankzij de kruiselingse verlijming van de planken en het technisch drogen van het hout tot een houtvochtpercentage van 10 ± 2%. Een deels gelijmde voeg aan de smalle zijde tussen de lamellen, die ontstaat tijdens het persen, compenseert het zwellen en krimpen en vermijdt scheurvorming en kraakgeluiden.

Constructie & berekening

DERIX X-LAM bestaat uit kruiselingse verlijmde lamellen. Daardoor heeft het uitstekende constructieve eigenschappen bij een relatief laag eigen gewicht. De stabiliteits- en elasticiteitseigenschappen van het gebruikte naaldhout maken de constructieve eigenschappen van de X-LAM-elementen uniek.

Downloads voor Constructie & berekening

Constructie & berekening

Brochure • PDF, 10.8MB

Downloaden

Geluidswering

Geluidswering is een belangrijk thema in de bouw – een laag geluidsniveau draagt immers bij aan het welzijn bij het latere gebruik van het gebouw. Daarom wordt geadviseerd om bij het ontwerp van het gebouw bijzondere aandacht te besteden aan de geluidswering. Zorgvuldig gekozen constructies en rekening houden met de geluidsweringseisen bij de constructie van het gebouw garanderen hierbij een overtuigend resultaat. Neem contact met ons op – wij adviseren je graag.

Downloads voor Geluidswering

Geluidswering

Brochure • PDF, 10.8MB

Downloaden

Brandveiligheid

Voor de montage van onze X-LAM-elementen gebruiken we verschillende verbindingsmiddelen: Stalen stiften, pasbouten, nagels, krammen of schroeven. Voor een bijzonder grote draagkracht en snelle montage raden wij het gebruik van voldraadschroeven aan. Een voordeel hierbij is dat de schroeven altijd zo kunnen worden aangebracht dat ze haaks op de nerfrichting van de lamellen gericht kunnen worden. De verbindingstechniek is hiermee uiterst eenvoudig.

Downloads over Brandveiligheid

Normen en eigenschappen

Brochure • PDF, 5.1MB

Downloaden

Verdere informatie

Brochure • PDF, 2.8MB

Downloaden

Verbindingsmiddelen

Voor de montage van onze X-LAM-elementen gebruiken we verschillende verbindingsmiddelen: Stalen stiften, pasbouten, nagels, krammen of schroeven. Voor een bijzonder grote draagkracht en snelle montage raden wij het gebruik van voldraadschroeven aan. Een voordeel hierbij is dat de schroeven altijd zo kunnen worden aangebracht dat ze haaks op de nerfrichting van de lamellen gericht kunnen worden. De verbindingstechniek is hiermee uiterst eenvoudig.

Downloads over Verbindingsmiddelen

Verbindingsmiddelen

Brochure • PDF, 10.8MB

Downloaden

Samengestelde elementen

Hout-betonvloeren

Naast gelamineerde houten vloerelementen kunnen voor hybride hout-betonvloeren ook X-LAM-elementen gebruikt worden. Zo worden de draagkracht en bruikbaarheid ten opzichte van zuivere X-LAM-vloeren aanzienlijk groter. Het effect van de samengestelde constructie tussen beton en X-LAM kan hierbij net zoals het effect van de samengestelde constructie tussen beton en gelamineerd hout worden gerealiseerd, maar wordt vooral zeer economisch gerealiseerd door middel van kepen en schroeven (een vormsluitende contactverbinding).

Vloer als samengestelde constructie tussen X-LAM (CLT) en gelamineerd hout

Voor de realisatie van vloeren met grote overspanningen bieden samengestelde doorsneden van een X-LAM boven-of onderpaneel en gelamineerd hout (rib) een interessant alternatief voor hout-beton-vloeren. In tegenstelling tot samengestelde doorsneden van zuiver gelamineerd hout worden deze zogenaamde ribbenvloeren normaal gesproken geproduceerd door middel van verlijming met een schroefpers.

Verdere
onderwerpen

Vakkundig hanteren van X-LAM

Of het nu om het transport, de opslag of de montage gaat – in onze informatiefolder vind je alle relevante informatie voor het vakkundig hanteren van ons X-LAM.

Terugnameplicht

Duurzaamheid en het behoud van ressources zijn belangrijke richtlijnen binnen de DERIX-groep. Daarom zetten wij vaart achter het circulair bouwen door als eerste onderneming binnen de branche onze houten onderdelen terug te nemen. Zo ontstaat idealiter een oneindige materialenkringloop. Lees meer over onze terugnameplicht.

Levenscyclusanalyse

In de levenscyclusanalyse (LCA) voor gelamineerd hout en kruislaaghout – oftewel Cross-Laminated Timber of CLT –worden de milieurelevante eigenschappen van ons gelamineerde hout neutraal en objectief weergegeven. De gegevens laten zien dat gelamineerd hout een zeer milieuvriendelijk product is. Naast de milieuvriendelijke eigenschappen bij de productie en bij het gehele gebruik heeft ook de mogelijkheid om het hout te hergebruiken een positieve invloed op het milieu.

Proefmonsters bestellen

Bestel een proefmonster en ontdek de buitengewone eigenschappen van onze houten onderdelen.

DERIX Media

Video‘s

Neem een kijkje bij onze productie en bij de montage en realisatie van spectaculaire bouwprojecten.

Downloads

Hier vind je informatie en suggesties over het bouwen met hout.

DERIX
Vind jouw contactpersoon

Jouw partner voor de houtbouw

Met Derix als sterke partner kun jij je bouwprojecten duurzaam en efficiënt uitvoeren.

DERIX
premium

Exclusieve service, nieuwsbrief en meer.

Registreer je nu en krijg exclusieve toegang tot uitgebreide vakinformatie. Maak gebruik van onze handige digitale service-tools zoals onze X-LAM-designer en blijf goed geïnformeerd dankzij onze nieuwsbrief.