Houten modules
Leefruimtes van hout

Houten modules
Leefruimtes van hout

Houten modules
Leefruimtes van hout

Houten modules
Leefruimtes van hout

Houten modules
Leefruimtes van hout

Individuele houtmodulebouw
met DERIX

Hout in de derde dimensie: met onze houtmodulebouw produceren wij volledige ruimtes prefab, die op de bouwplaats alleen nog maar gemonteerd moeten worden. Van onbewerkt hout tot de productie van X-LAM-elementen en gelamineerde houten onderdelen tot kant-en-klare bouw – DERIX is jouw bouwpartner voor duurzaam modulair bouwen. Bij de productie van de modules zijn wij er voor jouw project als aannemer of onderaannemer. Lees meer over de houtmodulebouw met DERIX.

Modulair bouwen met
een hoge mate van prefab

Met onze innovatieve houtmodulebouw vindt het grootste gedeelte van het bouwproces van jouw gebouw al tijdens onze productie plaats. De driedimensionale ruimtes van hout worden volledig prefab geproduceerd in onze fabriek, zodat de bouwplaats uitsluitend een montageplaats is. Zo worden gebouwen heel snel industrieel geproduceerd, geheel onafhankelijk van weersinvloeden of andere omstandigheden op de bouwplaats. De individuele productie van de modules maakt daarbij een flexibel plattegrondontwerp mogelijk.

De vele voordelen
van houtmodulebouw

Het bouwen met houten modules biedt talloze voordelen. De bouwmethode is flexibel en biedt ruimte voor aantrekkelijke gebouwen en een flexibel plattegrondontwerp. Stramienmaten en de grootte van de modules worden individueel aangepast aan het project. Vooral bij grote projecten biedt de modulebouw daarom talloze kansen om het economisch rendement te verhogen. Zo kan de kwaliteit van proces en project worden verhoogd en zijn de bouwprojecten minder complex met een kortere bouwtijd.
  • Kosten- en leverzekerheid

De vroege gedetailleerde planning maakt een zeker projectverloop mogelijk.

  • Korte bouwtijd met lage uitstoot

Doordat de modules prefab geproduceerd worden, kan tegelijk met de vervaardiging hiervan de fundering worden aangelegd. Bovendien gaat de uiteindelijke montage van de modules snel. Hierdoor is een korte bouwtijd met lage uitstoot mogelijk.

  • Massieve bouwmethode

De houten modules van DERIX zijn gemaakt van massief hout en onderscheiden zich door hun enorme robuustheid en stabiliteit.

  • Kwaliteit

Van tevoren kun je een mock-up laten maken van jouw project. Zo weet je precies wat je kunt verwachten en weet je zeker dat jouw gebouw uiteindelijk aan de kwaliteitseisen voldoet.

  • Duurzaamheid

Het gebruik van het natuurlijke bouwmateriaal hout in plaats van beton en staal leidt tot een significante vermindering van de CO2-voetafdruk. Tevens is hout een natuurlijke grondstof die teruggroeit. Lees meer over het thema Duurzaam bouwen met hout.

  • Minder algemene bouwplaatskosten
De korte en vlotte bouwfases, die dankzij het gebruik van de houten modules van DERIX mogelijk zijn, verminderen de bouwtijd en het noodzakelijke bouwmanagement. Dit leidt tot een hoger economisch rendement van elk bouwproject.

DERIX-modulebouw:
verloop van het project

De basis voor een modulair gebouw wordt al gelegd in de vroege ontwerpfase. De engineering vindt volledig plaats aan de hand van de digitale tweelingbroer van het gebouw, zodat alle problemen al in het 3D-model kunnen worden opgelost. Zodra deze mijlpaal is bereikt, worden de modules vervaardigd en wordt tegelijkertijd op de bouwplaats de fundering gelegd. Hierna volgt de montage. Er kunnen acht tot tien modules per dag worden gemonteerd. Het bouwproces op de bouwplaats wordt dankzij de modulebouw dus sterk verkort en onderscheidt zich tevens door de lage uitstoot en het vlotte verloop. Neem gerust contact met ons op aan het begin van jouw project.

Engineering met
houten modules

Een succesvol project berust op een gedetailleerde, vroegtijdige engineering. Dat geldt met name voor de houtmodulebouw. Alleen een volledig uitgekristalliseerd digitaal model is geschikt als basis voor de productie. BIM (Building Information Modeling) is daarom voor ons al heel lang onderdeel van ons dagelijkse werk.

Onze leidraad voor de engineering

Hoewel de engineering bij modulebouw in het algemeen slechts aan weinig restricties onderworpen is, moet er toch rekening gehouden worden met enkele punten. Zo worden de afmetingen van de modules bepaald door de toegestane transportafmetingen. Hierbij heeft met name de breedte van de modules invloed op de economische haalbaarheid van het project. Een ander punt is de plattegrond. Deze moet systematisch en rechthoekig worden ontworpen, waarbij verdiepingen op een samenhangende manier boven elkaar moeten worden geplaatst. Houten onderdelen in de grond zijn in principe niet toegestaan, een fundering is daarom altijd conventioneel respectievelijk verhoogd.

1. Orthogonale as –asafmetingen variabel

2. Modulegrootte en kamerhoogte

Lengte Breedte Hoogte Hoogte kamer
%22%22 Optimaal < 13,50 m < 2,99 m
< 3,49 m
< 3,00 m
< 3,50 m
2,55 m
3,00 m
%22%22 Maximaal 18,10 m 5,20 m 4,05 m 3,50 m

3. Fundering/kelder conventioneel

4. Platte en eenzijdige daken met lage dakhelling

Modulebouw van
productie tot montage

Technische specificaties
voor houten modules

Fundering

De fundering van een modulair gebouw vindt normaal gesproken plaats op een vloerplaat van gewapend beton of op een verhoogde onderconstructie. Bovendien zijn in de houtmodulebouw verhoogde funderingen in de vorm van strook- of puntfunderingen mogelijk. Deze zijn met name geschikt voor kleinere of tijdelijke gebouwen. Het funderingsdetail van een houten gebouw heeft extra zorg nodig wat betreft de bescherming van het hout conform DIN 68800. De vloerplaat wordt door middel van houten stelregels tot op de millimeter nauwkeurig genivelleerd. Dit vlak dient tevens als thermische isolatie en installatieniveau.

Funderingsvarianten

Basis details

Bouwsysteem

De massieve houten module wordt gemaakt van zelf geproduceerde X-LAM en gelamineerde houten onderdelen. Hij bestaat uit een vloer, plafond, buiten- en binnenwanden, moerbalken en kolommen. Hij kan aan alle kanten gesloten of open zijn. Open modules maken grote ruimtes en een flexibel plattegrondontwerp mogelijk. Daarentegen kunnen gesloten modules vrijwel volledig prefab in de fabriek gemaakt worden. Na de productie worden de modules op de bouwplaats samengesteld tot één gebouw. Trappenhuizen en gangen worden als 2D-elementen of zelfstandige modules toegevoegd of conventioneel gebouwd.

Gebouwschil

De gebouwschil is niet anders dan bij conventionele gebouwen. Alle gebruikelijke geveltypes kunnen worden gerealiseerd. Met name vliesgevels met hout of HPL-platen zijn geschikt voor prefab bouwen. De modulariteit kan in het gevelontwerp bewust worden benadrukt of juist helemaal worden bedekt. Ramen en buitendeuren worden, onafhankelijk van de gekozen gevel, in de fabriek ingebouwd. Na de montage van de modules is er direct een gesloten gebouwschil aanwezig.

Klinkergevel

Gipsen gevel

HPL-gevel

Houten gevel

Constructeur

Modulebouw wordt gekenmerkt door kleine overspanningen en onderdelen met een dubbele spouwmuurconstructie. Deze dubbele spouwmuurconstructie brengt veel bouwfysische voordelen met zich mee.
Vanwege de overwegend lineaire lastoverdracht zijn dunne wanden gebruikelijk, ook bij gebouwen met meerdere verdiepingen. Hetzelfde geldt voor de vloeren. Tevens is hout heel licht, wat gunstig is voor de fundering. Het gebruik van onderslagbalken in plaats van dragende wanden garandeert de flexibiliteit om door middel van modulair bouwen ook grote ruimtes te maken. De flexibele aanpassing van de sterkteklassen van houten onderdelen maakt het mogelijk om over modulaire houthoogbouw na te denken. Bij de stabiliteit van een modulair gebouw wordt rekening gehouden met de eisen die gesteld worden aan geluidswering en brandveiligheid. Dit gebeurt door de modules geïsoleerd verticaal te plaatsen of door per verdieping isolerende vloerpanelen te plaatsen.

Brandveiligheid

Gebouwen van houten modules moeten aan dezelfde bouwregelgeving, veiligheidsdoelen en levensduur voldoen als conventionele gebouwen. Door het overdimensioneren van houten onderdelen en het maken van slimme spouwvulling tussen de modules kan er flexibel gereageerd worden op de brandveiligheidseisen.

Goedgekeurde brandscheidingen zijn beschikbaar voor alle media en weerstandsklassen.
Een onderzoek van de respectieve bouwvoorschriften van de staat is noodzakelijk, aangezien er tussen de staten enkele verschillen bestaan. Een vroegtijdige dialoog met brandbeveiligingsdeskundigen en bouwautoriteiten garandeert de haalbaarheid van uw project.

Hoog veiligheidsniveau bij houtmodulebouw

  • Spouwloze bouwmethode dankzij hout en spouwmuurisolatie
  • Dubbele bescherming dankzij de realisatie van dubbele scheidingswanden

Geluidswering

De systeemgebonden dubbele wand- en vloerelementen worden efficiënt benut voor de geluidswering. Dubbele scheidingswanden van massieve X-LAM-elementen zorgen voor een hoge geluidswering. De luchtgeluidsisolatiewaarde kan extra verhoogd worden door maatregelen te nemen als spouwvulling tussen de modules of door middel van een verende voorzetwand aan de kant van de ruimte. De overdracht van contactgeluid tussen de ruimtes die in gebruik zijn wordt doeltreffend tegengegaan door het gebruik van geluidsdempende materialen. In combinatie met een ontkoppelde vloerconstructie wordt er voldaan aan de wettelijke of zelfs hogere geluidsweringseisen.

Thermische isolatie

De buitenwanden en vloeren van X-LAM hebben een gering warmtegeleidingsvermogen en dragen bij aan de thermische isolatie. In combinatie met thermische isolatie kunnen slanke constructies met hoge isolatiewaarden worden gerealiseerd. Kritische thermische koudebruggen worden zelfs zonder bijzondere maatregelen zeker vermeden. De luchtdichtheid wordt gegarandeerd door de houten onderdelen met meerdere lagen toe te passen. Extra maatregelen of dampdichte folie zijn niet noodzakelijk. Tevens heeft de vochtregulerende werking van het hout een positief effect op het binnenklimaat.

Technische installaties

De technische inrichting van het gebouw wordt al bij de digitale tweeling in acht genomen en volledig gemodelleerd. Boringen voor stopcontacten en schakelaars en frezingen voor leidingen worden hieruit afgeleid en machinaal met de CNC-techniek in het X-LAM en gelamineerd hout aangebracht. Doorboringen tot 1,35 m aan de kopse kant van de X-LAM-elementen maken een onzichtbare kabelgeleiding mogelijk, zelfs in houten wanden die in het zicht blijven. De CNC-bewerking van de onderdelen vindt met de hoogste precisie plaats en vervangt de traditionele werkzaamheden aan het bouwskelet volledig. De technische installaties vinden in de fabriek plaats. Op de bouwplaats worden alleen de aanvoerleidingen in de centrale schachten en meterkasten bij de module geïnstalleerd.

Verdere
onderwerpen

Bouwen met X-LAM-elementen

Of het nu gaat om daken, vloeren of wanden – X-LAM (CLT) is breed inzetbaar. De bouw met onze X-LAM-elementen geeft jou veel vrijheid bij het ontwerp van je gebouw. De flexibel inzetbare elementen van kruislaaghout worden op maat voor jou geproduceerd en kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd.

Proefmonsters bestellen

Bestel een proefmonster en ontdek de buitengewone eigenschappen van onze houten onderdelen.

DERIX
Media

Video‘s

Neem een kijkje bij onze productie en bij de montage en realisatie van spectaculaire bouwprojecten.

Downloads

Hier vind je informatie en suggesties over het bouwen met hout.

DERIX
Vind jouw contactpersoon

Jouw partner voor de houtbouw

Met Derix als sterke partner kun jij je bouwprojecten duurzaam en efficiënt uitvoeren.

DERIX
premium

Exclusieve service, nieuwsbrief en meer.

Registreer je nu en krijg exclusieve toegang tot uitgebreide vakinformatie. Maak gebruik van onze handige digitale service-tools zoals onze X-LAM-designer en blijf goed geïnformeerd dankzij onze nieuwsbrief.