02-02-2023

DERIX & Madaster:
Samenwerking voor circulair bouwen met hout

Hergebruik in de materiaalkringloop

De DERIX-groep werkt samen met Madaster, het kadaster voor materialen en producten, en bevordert hiermee de circulaire economie in de bouw- en vastgoedsector. In de toekomst kan DERIX alle digitale constructiegegevens ter beschikking stellen aan het Madasterplatform en zo wezenlijk bijdragen aan het circulaire gebruik van de bouwmaterialen.

In Madaster kunnen eigenaren de onderdelen van hun vastgoed registreren, zodat de onderdelen en materialen efficiënt kunnen worden hergebruikt, nadat een gebouw aan het einde van zijn levensduur is gedemonteerd. Dit gebeurt in de vorm van een materialenpaspoort, waarin alle grondstoffen die voor het gebouw zijn gebruikt staan geregistreerd. De gedocumenteerde grondstoffen kunnen dan, bij de demontage van het vastgoed, op de grondstofbeurs worden verkocht en voor de bouw van nieuw vastgoed worden hergebruikt. Het doel is om een succesvolle circulaire economie tot stand te brengen: alleen als je weet, welk materiaal er in een gebouw zit, kun je het als “materialenbank” gebruiken.

Als houtproducent wil de DERIX-groep het klimaat beschermen en organiseert het bedrijf zijn productieprocessen strikt conform de duurzaamheidsprincipes. Hierbij spelen het behoud van ressources en het hergebruik van grondstoffen een centrale rol.

„De DERIX-groep staat voor klimaatbescherming en circulariteit – de garantie dat wij onze houten onderdelen terugnemen biedt hiervoor de basis,“ legt Johan Paul Borreman, vestigingsmanager van DERIX Nederland, uit. “Om de circulaire economie tot stand te brengen, hebben we een documentatiesysteem nodig dat alle onderdelen van een gebouw zichtbaar maakt. Dat is een belangrijke voorwaarde om materialen te kunnen hergebruiken,” aldus Borreman. “Met Madaster hebben wij nu aan sterke partner aan onze zijde, die ons ondersteunt bij de opslag en het beheer van de productgegevens en die onze visie van een oneindige materiaalkringloop deelt. Tot nu toe zijn de gedetailleerde 3D-gegevens die dienden als digitale tweelingbroer voor onze productie na de realisatie van het project ongebruikt gebleven – dat komt nu verandering in.“

Voor de documentatie van het gebouw op Madaster geldt: hoe exacter, hoe beter. Het zou ideaal zijn als iedereen die bij de bouw betrokken is, zoals ontwerpers en projectontwikkelaars, de exacte informatie over de gebruikte materialen en onderdelen naar het platform zou uploaden.

“Tot nog toe lag de verantwoordelijkheid voor nauwkeurige documentatie bij de opdrachtgever. DERIX zet nu een verdere stap richting de circulaire economie. Door middel van .ifc-export en een eigen interface, die binnenkort beschikbaar is, registreert DERIX als fabrikant op aanvraag van de opdrachtgever al zijn onderdelen en verbindingsmiddelen op Madaster,” zegt Dr. Patrick Bergmann, directeur van Madaster Germany. “Dit zorgt niet alleen voor maximale transparantie, maar vormt ook de basis voor de latere terugname en het hergebruik van de gebruikte onderdelen.“

Ook het Europese milieubeleid vraagt om circulair ondernemen. Zo wordt de transitie naar de circulaire economie expliciet genoemd als een van de milieudoelstellingen van de EU Taxonomie – toekomstige projecten moeten minstens voor 50% uit gerecyclede materialen bestaan.

DERIX
Vind jouw contactpersoon

Jouw partner voor de houtbouw

Met Derix als sterke partner kun jij je bouwprojecten duurzaam en efficiënt uitvoeren.

DERIX
premium

Exclusieve service, nieuwsbrief en meer.

Registreer je nu en krijg exclusieve toegang tot uitgebreide vakinformatie. Maak gebruik van onze handige digitale service-tools zoals onze X-LAM-designer en blijf goed geïnformeerd dankzij onze nieuwsbrief.